Υπ. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Υπουργείο ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Το 2009 με την απόφαση 2876/7.10.2009 του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου [β] κατάργησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και ίδρυσε το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέροντας (ουσιαστικά) τους τομείς της χωροταξίας και των δημοσίων έργων στο υπουργείο Μεταφορών.

Στις αρμοδιότητες του υπουργείου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονταν:
α) όλες οι αστικές συγκοινωνίες και υπεραστικές συγκοινωνίες,
β) τα ταξί και οι εμπορευματικές μεταφορές,
γ) η τεχνολογία οχημάτων (προδιαγραφές, Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ), πρατήρια υγρών καυσίμων),
δ) το Ευρωπαϊκό δορυφορικό πρόγραμμα ραδιοπλοήγησης Galileo,
ε) η οδική ασφάλεια (άδειες οδήγησης, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (KOK), point system, ψηφιακός ταχογράφος),
στ) τα δημόσια έργα (μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων),
ζ) ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ),
η) τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
θ) η ραδιοφωνία και η τηλεόραση,
ι) η διαχείριση του φάσματος συχνοτήτων,
ια) η πιστοποίηση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας προϊόντων,
ιβ) οι ραδιοερασιτέχνες (ham radio), τα ραδιοταξί και η ζώνη συχνοτήτων πολιτών (citizen band),
ιγ) η υποστήριξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ),
ιδ) οι ραδιοεπικοινωνίες πλοίων.
Το 2012 η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά συγχώνευσε το υπουργείο με το υπουργείο Ανάπτυξης.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
α. από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι 20.06.2012 (υπηρεσιακή κυβέρνηση Παν. Πικραμένου).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 3
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 2 χρόνια, 8 μήνες, 14 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 8 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 4 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 3 (άνδρες)
Συνολικά απασχολήθηκαν 7 άτομα (άνδρες).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Δημήτριος

07.10.2009 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης

07.10.2009 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ Νικόλαος

07.10.2009 – 06.10.2010

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΥΓΙΑΣ Σπυρίδων

07.10.2010 – 16.06.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Ιωάννης

17.06.2011 – 10.11.2011

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [β]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΟΡΙΔΗΣ Μαυρουδης

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης

11.11.2011 – 16.05.2012

Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ (μεταβ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Σίμος

17.05.2012 – 20.06.2012

Παν. ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΥ (υπηρ.)