Υπουργεία – Κυβερνήσεις, Ενεργός χρόνος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ                 
  ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
  ΑΡ ΚΥΒ ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡ ΚΥΒ ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
    ΧΡ ΜΗ ΗΜ   ΧΡ ΜΗ ΗΜ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ)
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ 1 14
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6 8 5 22
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 36 22 3 24
ΑΙΓΑΙΟΥ 9 18 7 14
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 3 6 9
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 2 2 9
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5 13 8 6
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2 1 4
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ 1 2 11
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ 1 2 25
ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 41 41 14 2 1 1 19
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ 9 3 5 19
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 46 1 8 8 4 1 20
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ (-ΗΣ) 4 4 1 7
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 5 4 27
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 24 29 5 27
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 22 20 1 12
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 8 3 13
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 7 10 6 6
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 1 11 4
ΒΟΡΕΙΟΥ (-ΑΣ) ΕΛΛΑΔΟΣ (-ΑΣ) 24 30 7 7
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 97 82 3 15 7 4 11 10
ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 1 1 6 26
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4 2 24
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 1 7 2
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 1 3 27 1 9
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ (-ΗΣ) 43 47 3 27
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 1 2 11
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 4 6 4
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 47 33 7 19
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ 1 9
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 202 174 8 11 8 6 4 18
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 4 2 10 25
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 4 1 2 15
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (-ΗΣ) 49 63 3 8 3 3 5 18
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 80 57 5 28 8 5 8 9
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 3 10 27
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 58 69 3 9
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 13 3 3 5 18
ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ 1 7
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 1 3 27
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 115 90 2 4
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 67 67 11 12 3 3 5 10
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 2 27
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 36 42 9 10
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 10 21
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 2 3 21
ΕΝΝΟΜΟΥ ΤΑΞΕΩΣ 2 3 6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 181 148 4 17 5 2 11