Υπουργεία, Εισαγωγή

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΕΓΟΝΟΣ

11.01.1924 Ελ. Βενιζέλου ● Καταργούνται το υπουργείο Επισιτισμού & Αυτάρκειας, το υπουργείο Υγιεινής & Προνοίας και το υπουργείο Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων & Τηλεφώνων● Διορίζεται ο πρώτος υπουργός Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως
28.03.1924 Αλ. Παπαναστασίου ● Ιδρύεται το υπουργείο Εννόμου Τάξεως
04.10.1924 Θεμ. Σοφούλη ● Καταργείται το υπουργείο Εννόμου Τάξεως
12.01.1926 Θεόδ. Πάγκαλου (δικτ) ● Καταργείται το υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως
16.01.1926 Θεόδ. Πάγκαλου (δικτ) ● Θεσμοθετείται θέση υφυπουργού του Υπουργικού Συμβουλίου
22.01.1926 Θεόδ. Πάγκαλου (δικτ) ● Καταργείται το υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως● Επαναφέρεται η ονομασία υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
29.04.1926 Θεόδ. Πάγκαλου (δικτ) ● Το υπουργείο Εκκλησιαστικών & Δημοσίας Εκπαιδεύσεως μετονομάζεται σε υπουργείο Θρησκευμάτων & Παιδείας
18.07.1926 Θεόδ. Πάγκαλου (δικτ) ● Καταργείται η θέση υφυπουργού του Υπουργικού Συμβουλίου● Οι αρμοδιότητες του υπουργείου Γεωργίας μεταφέρονται στο υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας
28.08.1926 Γ. Κονδύλη (de facto) ● Επανιδρύεται το υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως
05.09.1926 Γ. Κονδύλη (de facto) ● Καταργείται το υπουργείο Γεωργίας, Εμπορίου & Βιομηχανίας● Επανιδρύεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
16.10.1926 Γ. Κονδύλη (de facto) ● Επανιδρύεται το υπουργείο Γεωργίας
1927 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ● Θεσπίζεται η θέση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
10.03.1928 Αλ. Ζαΐμη ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Κρήτης
04.07.1928 Ελ. Βενιζέλου ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας
13.07.1928 Ελ. Βενιζέλου ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Θράκης
22.11.1928 Ελ. Βενιζέλου ● Θεσμοθετείται θέση (υφ)υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
14.02.1929 Ελ. Βενιζέλου ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Ηπείρου
06.06.1929 Ελ. Βενιζέλου ● Διαχωρίζεται το υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας & Αντιλήψεως και δημιουργούνται το υπουργείο Υγιεινής και το υπουργείο Προνοίας
07.06.1929 Ελ. Βενιζέλου ● Ιδρύεται το υπουργείο Προνοίας
23.12.1929 Ελ. Βενιζέλου ● Ιδρύεται το υπουργείο Αεροπορίας
16.01.1933 Ελ. Βενιζέλου ● Ξαναενώνονται το υπουργείο Υγιεινής και το υπουργείο Προνοίας και ιδρύεται το υπουργείο Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως
13.04.1833 Σπ. Τρικούπη ● Ιδρύεται η Γραμματεία Επικρατείας επί των Εσωτερικών
14.10.1935 Γ. Κονδύλη (δικτ) ● Ιδρύονται το υπουργείο Εργασίας, υφυπουργείο Αγορανομίας στο υπουργείο Εσωτερικών και η Γενική Διοίκηση Νή-σων Αρχιπελάγους
29.11.1935 Γ. Κονδύλη (δικτ) ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Νήσων Αρχιπελάγους