Υπουργεία, Εισαγωγή

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΕΓΟΝΟΣ

30.11.1935 Κων. Δεμερτζή ● Το υπουργείο Θρησκευμάτων & Παιδείας μετονομάζεται σε υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
18.01.1936 Κων. Δεμερτζή ● Καταργείται το υπουργείο Εργασίας
08.04.1936 Ι. Μεταξά (δικτ) ● Καταργείται το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
05.08.1936 Ι. Μεταξά (δικτ) ● Ιδρύεται υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στο υπουργείο Ναυτικών
12.08.1936 Ι. Μεταξά (δικτ) ● Ιδρύονται το υπουργείο Σιδηροδρόμων και υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας στο υπουργείο Εσωτερικών
31.08.1936 Ι. Μεταξά (δικτ) ● Ιδρύονται η Γενική Διοίκηση Πρωτευούσης, υφυπουργείο Εργασίας στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και υφυπουργείο Τύπου & Τουρισμού στο υπουργείο Εξωτερικών
04.04.1938 Ι. Μεταξά (δικτ) ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Ηπείρου
03.01.1939 Ι. Μεταξά (δικτ) ● Ιδρύεται το υφυπουργείο Συνεταιρισμών
29.01.1941 Ι. Μεταξά (δικτ) ● Καταργείται το υπουργείο Κρατικής Υγιεινής & Αντιλήψεως
30.01.1941 Αλ. Κορυζή (δικτ) ● Ιδρύεται το υπουργείο Υγιεινής & Εθνικής Προνοίας
17.04.1941 Αλ. Κορυζή (δικτ) ● Καταργούνται η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας και η Γενική Διοίκηση Θράκης
20.04.1941 Εμμ. Τσουδερού ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Κρήτης και η Γενική Διοίκηση Πρωτευούσης
25.04.1941 Εμμ. Τσουδερού ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου Πελάγους
30.04.1941 Γ. Τσολάκογλου (κατοχ) Ιδρύονται το υπουργείο Εθνικής Προνοίας, το υφυπουργείο Αγορανομίας και το υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας
13.05.1941 Γ. Τσολάκογλου (κατοχ) Καταργείται το υφυπουργείο Αγορανομίας
01.06.1941 Εμμ. Τσουδερού ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου Πελάγους
02.06.1941 Εμμ. Τσουδερού (εξωτ) ● Καταργούνται το υπουργείο Συγκοινωνίας και το υπουργείο Σιδηροδρόμων
19.11.1942 Εμμ. Τσουδερού (εξωτ) ● Ιδρύεται το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Αντιλήψεως
01.12.1942 Γ. Τσολάκογλου (κατοχ) Καταργείται το υφυπουργείο Δημοσίας Ασφαλείας
08.03.1943 Εμμ. Τσουδερού (εξωτ) ● Καταργείται το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Αντιλήψεως
25.05.1943 Εμμ. Τσουδερού (εξωτ) ● Καταργείται το υφυπουργείο Τύπου & Τουρισμού
13.04.1944 Εμμ. Τσουδερού (εξωτ) ● Καταργούνται το υπουργείο Υγιεινής & Εθνικής Προνοίας και το υφυπουργείο Συνεταιρισμών
14.04.1944 Σοφ. Βενιζέλου (εξωτ) ● Ιδρύεται το υπουργείο Πρόνοιας & Κρατικής Αντιλήψεως
18.04.1944 2η Π.Ε.Ε.Α. Ιδρύεται η Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
07.06.1944 Εμμ. Τσουδερού (εξωτ) ● Το υφυπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας αναβαθμίζεται σε υπουργείο
07.06.1944 Γ. Παπανδρέου [α] (εξωτ) ● Ιδρύονται το υπουργείο Ανασυγκροτήσεως, το υπουργείο Επισιτισμού και το υπουργείο Τύπου & Πληροφοριών
30.08.1944 Γ. Παπανδρέου [α] (εξωτ) ● Ιδρύεται το υπουργείο Σιδηροδρόμων & Αυτοκινήτων
01.09.1944 Γ. Παπανδρέου [α] (εξωτ) ● Στο υπουργείο Επισιτισμού μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του υφυπουργείου Αγορανομίας
02.09.1944 Γ. Παπανδρέου [α] (εξωτ) ● Καταργείται το υπουργείο Ανασυγκροτήσεως● Επανιδρύεται το υπουργείο Συγκοινωνίας
02.09.1944 2η Π.Ε.Ε.Α. Καταργείται η Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
14.10.1944 Γ. Παπανδρέου [α] (εξωτ) ● Το υφυπουργείο Εργασίας αναβαθμίζεται σε υπουργείο