Υπουργεία, Εισαγωγή

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΕΓΟΝΟΣ

17.10.1944 Γ. Παπανδρέου [α] (εξωτ) ● Καταργούνται το υπουργείο Συγκοινωνίας, Τύπου & Πληροφοριών και το υπουργείο Σιδηροδρόμων & Αυτοκινήτων● Το υπουργείο Πρόνοιας & Κρατικής Αντιλήψεως μετονομάζεται σε υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας
23.10.1944 Γ. Παπανδρέου [α] (εξωτ) ● Επανιδρύεται το υπουργείο Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων & Τηλεφώνων
23.10.1944 Γ. Παπανδρέου [α] ● Ιδρύεται το υπουργείο Δημοσίων Έργων
05.11.1944 Γ. Παπανδρέου [α] ● Καταργείται το υπουργείο Εθνικής Προνοίας
14.11.1944 Γ. Παπανδρέου [α] ● Το υπουργείο Επισιτισμού μετονομάζεται σε υπουργείο Εφοδιασμού
20.11.1944 Γ. Παπανδρέου [α] ● Ιδρύεται το υπουργείο Μεταφορών
01.12.1944 Γ. Παπανδρέου [α] ● Ιδρύεται το υφυπουργείο Τύπου & Διαφωτίσεως
25.01.1945 Νικ. Πλαστήρα ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Κρήτης
07.03.1945 Νικ. Πλαστήρα ● Ιδρύονται το υπουργείο Υγιεινής & Κοινωνικής Προνοίας, η Γενική Διοίκηση Ανατ. Μακεδονίας, η Γενική Διοίκηση Κεντρ. Μακεδονίας, η Γενική Διοίκηση Δυτ. Μακεδονίας και επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Θράκης
17.03.1945 Νικ. Πλαστήρα ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Ηπείρου
21.03.1945 Νικ. Πλαστήρα ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος
10.08.1945 Π. Βούλγαρη ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος
01.11.1945 Παν. Κανελλόπουλου ● Ιδρύεται το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως● Το υφυπουργείο Τύπου & Διαφωτίσεως αναβαθμίζεται σε υπουργείο με την ονομασία υπουργείο Τύπου & Πληροφοριών
12.11.1945 Παν. Κανελλόπουλου ● Ιδρύεται η Γενική Διοίκηση Νήσων Ιονίου Πελάγους και επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου Πελάγους
22.11.1945 Θεμ. Σοφούλη ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος
08.12.1945 Θεμ. Σοφούλη ● Ιδρύεται το υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ
11.12.1945 Θεμ. Σοφούλη ● Ιδρύεται το υπουργείο Συντονισμού
27.12.1945 Θεμ. Σοφούλη ● Ιδρύεται το υπουργείο Ανοικοδομήσεως
03.04.1946 Θεμ. Σοφούλη ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Νήσων Ιονίου Πελάγους
17.04.1946 Κων. Τσαλδάρη ● Καταργείται το υπουργείο Τύπου & Πληροφοριών και η αρμοδιότητές του μεταφέρονται σε υφυπουργείο του υπουργείου Εξωτερικών
27.09.1946 Αλ. Διομήδη ● Στο υφυπουργείο Τύπου & Πληροφοριών μετφέρονται οι περί τουρισμού αρμοδιότητες
03.11.1946 Κων. Τσαλδάρη ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου Πελάγους
24.11.1946 Κων. Τσαλδάρη ● Διορίζεται ο πρώτος υπουργός Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ
23.01.1947 Κων. Τσαλδάρη ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Ηπείρου
27.01.1947 Δημ. Μάξιμου ● Επανιδρύεται η Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου Πελάγους
16.02.1947 Δημ. Μάξιμου ● Καταργούνται η Γενική Διοίκηση Θράκης, η Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου Πελάγους, η Γενική Διοίκηση Κρήτης, η Γενική Διοίκηση Ανατ. Μακεδονίας, η Γενική Διοίκηση Κεντρ. Μακεδονίας και η Γενική Διοίκηση Δυτ. Μακεδονίας
29.08.1947 Κων. Τσαλδάρη ● Καταργείται το υπουργείο Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ
07.05.1948 Θεμ. Σοφούλη ● Επανιδρύεται το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων● Το υπουργείο Εφοδιασμού μετονομάζεται σε υπουργείο Εφοδιασμού & Διανομών
26.11.1948 Θεμ. Σοφούλη ● Επανιδρύονται η Γενική Διοίκηση Ηπείρου και η Γενική Δι-οίκηση Θράκης
30.01.1949 2η Δ.Σ.Ε. Ιδρύονται το υπουργείο Πολεμικού Εφοδιασμού και το υφυπουργείο Εθνικών Μειονοτήτων
30.06.1949 Αλ. Διομήδη ● Καταργούνται η Γενική Διοίκηση Ηπείρου και η Γενική Δι-οίκηση Θράκης● Το υπουργείο Ανοικοδομήσεως μετονομάζεται σε υπουργείο Οικισμού & Ανοικοδομήσεως
29.08.1949 2η Δ.Σ.Ε. Καταργούνται το υπουργείο Πολεμικού Εφοδιασμού και το υφυπουργείο Εθνικών Μειονοτήτων