Υπουργεία, Εισαγωγή

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΕΓΟΝΟΣ

11.04.1950 Σοφ. Βενιζέλου ● Ιδρύεται το υπουργείο Εθνικής Αμύνης. Τα υπουργεία Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας μετατρέπονται σε αυτοτελή υφυπουργεία στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης
12.09.1950 Σοφ. Βενιζέλου ● Καταργείται το υπουργείο Υγιεινής & Κοινωνικής Προνοίας
28.01.1951 Σοφ. Βενιζέλου ● Καταργούνται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το υπουργείο Μεταφορών, το υπουργείο Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων & Τηλεφώνων, το υπουργείο Εφοδιασμού & Διανομών, το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και η θέση (υφ)υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ● Καταργείται η αυτοτέλεια των υφυπουργείων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας● Καταργείται το (υφ)υπουργείο Τύπου & Πληροφοριών και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στο υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως● Καταργείται το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στο υπουργείο Εσωτερικών● Ιδρύονται το υπουργείο Συγκοινωνιών, το υπουργείο Βιομηχανίας, το υπουργείο Εμπορίου, το υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως και το υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων,
26.10.1951 Σοφ. Βενιζέλου ● Καταργείται το υπουργείο Οικισμού & Ανοικοδομήσεως
24.04.1952 Νικ. Πλαστήρα ● Διορίζεται ο πρώτος υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως
14.12.1954 Αλ. Παπάγου ● Ενώνονται το υπουργείο Συγκοινωνιών και το υπουργείο Δημοσίων Έργων και σχηματίζουν το υπουργείο Συγκοινωνιών & Δημοσίων Έργων
23.05.1955 Αλ. Παπάγου ● Καταργείται η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος
24.05.1955 Αλ. Παπάγου ● Η Γενική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος μετονομάζεται σε υπουργείο Βορείου Ελλάδος
12.11.1961 Κων. Καραμανλή [α] ● Το υπουργείο Συγκοινωνιών & Δημοσίων Έργων χωρίζεται και επανιδρύονται το υπουργείο Συγκοινωνιών και το υπουργείο Δημοσίων Έργων
09.11.1964 Γ. Παπανδρέου [α] ● Επανιδρύεται το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως
22.04.1967 Κων. Κόλλια (δικτ) ● Ιδρύεται το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Υγιεινής
13.12.1967 Γ. Παπαδόπουλου (δικτ) ● Καταργείται το υπουργείο Κοινωνικής Προνοίας & Υγιεινής
21.11.1968 Γ. Παπαδόπουλου (δικτ) ● Ιδρύεται το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών
29.06.1970 Γ. Παπαδόπουλου (δικτ) ● Ξαναδιορίζονται (υφ)υπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ
25.08.1971 Γ. Παπαδόπουλου (δικτ) ● Καταργούνται το υπουργείο Συντονισμού, το υπουργείο Γεωργίας, το υπουργείο Εργασίας το υπουργείο Βιομηχανίας και το υπουργείο Βορείου Ελλάδος● Καταργείται το υπουργείο Εμπορίου και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται σε υφυπουργό του υπουργείο Εθνικής Οικονομίας● Καταργείται το υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως και στη θέση του ιδρύεται το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής● Το υπουργείο Συγκοινωνιών ενώνεται με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και σχηματίζεται το υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών● Ιδρύονται το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής και το υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών● Ιδρύονται θέσεις υφυπουργών – Περιφερειακών Διοικητών στο υπουργείο Εσωτερικών

● Επανιδρύεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

● Θεσμοθετείται η θέση του υπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού

30.06.1972 Γ. Παπαδόπουλου (δικτ) ● Το υπουργείο Κυβερνητικής Πολιτικής μετονομάζεται σε υπουργείο Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής● Καταργείται η θέση του υπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού