Υπουργεία, Εισαγωγή

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΕΓΟΝΟΣ

08.10.1973 Σπ. Μαρκεζίνη (δικτ) ● Καταργούνται το υπουργείο Προγραμματισμού & Κυβερνητικής Πολιτικής, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το υπουργείο Ναυτιλίας, Μεταφορών & Επικοινωνιών● Επανιδρύονται το υπουργείο Συντονισμού, το υπουργείο Γεωργίας, το υπουργείο Βιομηχανίας, το υπουργείο Εμπορίου και το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας● Επανιδρύεται το υπουργείο Εργασίας με την ονομασία υπουργείο Απασχολήσεως● Ιδρύονται το υπουργείο Συντονισμού & Προγραμματισμού, το υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών και το υπουργείο Ενέργειας
20.11.1974 Κων. Καραμανλή [α] ● Το υπουργείο Ενέργειας ενώνεται με το υπουργείο Βιομηχανίας και σχηματίζεται το υπουργείο Βιομηχανίας & Ενέργειας● Επανιδρύεται το υπουργείο Βορείου Ελλάδος
07.12.1974 Κων. Καραμανλή [α] ● Καταργείται η θέση (υφ)υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ● Επανιδρύεται το υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως
03.08.1976 Κων. Καραμανλή [α] ● Το υπουργείο Απασχολήσεως μετονομάζεται σε υπουργείο Εργασίας
09.09.1976 Κων. Καραμανλή [α] ● Καταργείται το υπουργείο Συντονισμού & Προγραμματισμού και επανιδρύεται το υπουργείο Συντονισμού● Το υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών μετονομάζεται σε υπουργείο Συγκοινωνιών
14.03.1980 Κων. Καραμανλή [α] ● Ιδρύεται το υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος
02.07.1982 Ανδρ. Παπανδρέου ● Καταργούνται το υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, το υπουργείο Βιομηχανίας & Ενέργειας και το υπουργείο Συντονισμού● Επανιδρύεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας● Ιδρύονται το υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, το υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας, το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας
05.10.1984 Ανδρ. Παπανδρέου ● Θεσμοθετείται πάλι η θέση υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ
26.07.1985 Ανδρ. Παπανδρέου ● Καταργούνται το υπουργείο Δημοσίων Έργων, το υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος, το υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, το υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας, το υπουργείο Εσωτερικών, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, το υπουργείο Δημοσίων Έργων, το υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας και το υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων● Ιδρύονται το υπουργείο Αιγαίου, το υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, το υπουργείο Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και το υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων● Το υπουργείο Συγκοινωνιών μετονομάζεται σε υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών● Το υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών μετονομάζεται σε υπουργείο Πολιτισμού