Υπουργεία, Εισαγωγή

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΕΓΟΝΟΣ

24.04.1986 Ανδρ. Παπανδρέου ● Επανιδρύεται το υπουργείο Δημόσιας Τάξης
19.08.1988 Ανδρ. Παπανδρέου ● Το υπουργείου Βορείου Ελλάδος μετονομάζεται σε υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης
14.03.1989 Ανδρ. Παπανδρέου ● Ιδρύεται το υπουργείο Τουρισμού
02.07.1989 Τζ. Τζαννετάκη ● Διορίζεται ο τελευταίος υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου
11.04.1990 Κων. Μητσοτάκη ● Θεσμοθετείται θέση υπουργού Επικρατείας
03.09.1991 Κων. Μητσοτάκη ● Καταργείται το υπουργείο Τουρισμού και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται σε υφυπουργό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
22.11.1993 Ανδρ. Παπανδρέου ● Επανιδρύεται το υπουργείο Τουρισμού
07.07.1994 Ανδρ. Παπανδρέου ● Ιδρύεται το υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
14.09.1995 Ανδρ. Παπανδρέου ● Καταργούνται το υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως και το υπουργείο Εσωτερικών● Ιδρύονται το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης● Το υπουργείο Εργασίας μετονομάζεται σε υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
01.02.1996 Κων. Σημίτη ● Το υπουργείο Εμπορίου συγχωνεύεται με το υπουργείο Βιομηχανίας και το υπουργείο Τουρισμού και σχηματίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης
13.04.2000 Κων. Σημίτη ● Ιδρύεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών (Συγχώνευση υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)
10.03.2004 Κων. Καραμανλή [β] ● Το υπουργείο Γεωργίας μετονομάζεται σε υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων● Το υπουργείο Αιγαίου μετονομάζεται σε υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής● Το υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάζεται σε υπουργείο Απασχόλησης Κοινωνικής Προστασίας● Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών μετονομάζεται σε υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών● Το υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας μετονομάζεται σε υπουργείο Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύ
20.09.2007 Κων. Καραμανλή [β] Καταργούνται το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής● Ιδρύεται το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής● Το υπουργείο Τουρισμού μετονομάζεται σε υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης● Το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης μετονομάζεται σε υπουργείο Εσωτερικών
07.01.2009 Κων. Καραμανλή [β] ● Καταργείται το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και οι αρμοδιότητές του μεταφέρονται στο υπουργείο Εσωτερικών
07.10.2009 Γ. Παπανδρέου [β] ● Καταργούνται το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, το υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων, το υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών, το υπουργείο Πολιτισμού και το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης● Επανιδρύεται το υπουργείο Οικονομικών● Επανιδρύεται το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και μετονομάζεται σε υπουργείο Προστασίας του Πολίτη● Ιδρύονται το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και το υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού● Το υπουργείο Δικαιοσύνης μετονομάζεται σε υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων● Το υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας μετονομάζεται σε υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

● Το υπουργείο Εσωτερικών μετονομάζεται σε υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

● Το υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

● Θεσμοθετείται θέση υπουργού Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ