Υπουργεία, Εισαγωγή

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Συνολικά στα κυβερνητικά αξιώματα σε επίσημες και παράλληλες κυβερνήσεις απασχολήθηκαν 1774 άτομα (1734 άνδρες και 40 γυναίκες). Στις επίσημες κυβερνήσεις απασχολήθηκαν 1724 άτομα (1684 άνδρες και 40 γυναίκες) και στις παράλληλες κυβερνήσεις 73 άνδρες.
Αναλυτικά κατά κυβερνητικό αξίωμα:

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΗΜΕΣ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ

ΣΥΝ

Α

Γ

ΣΥΝ

Α

Γ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

95

95

8

8

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2

2

     
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

39

39

4

4

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΟΣ)

33

33

     
ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1158

1142

16

51

51

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

102

96

6

     
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΟΣ)  

10

10

 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

64

64

4

4

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

2

2

     
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

5

5

     
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

3

3

     
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

705

676

29

13

13

 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

2

2

     
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

42

42

1

1

 
ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

9

9

     
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

16

16

3

3

 
ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

1

1

     

Επίσημες κυβερνήσεις
Συνολικά
Τα περισσότερα άτομα (247) απασχολήθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών και 24 στη Γενική Διοίκηση Ηπείρου. Τα λιγότερα άτομα (από 1) απασχολήθηκαν σε 12 υπουργεία και 6 Γενικές Διοικήσεις.

Ομαδοποιώντας τις ονομασίες των υπουργείων:

1 άτομο

10 άτομα απασχολήθηκαν σε 70 υπουργεία

11 άτομα

25 άτομα απασχολήθηκαν σε 23 υπουργεία

26 άτομα

50 άτομα απασχολήθηκαν σε 9 υπουργεία

51 άτομα

100 άτομα απασχολήθηκαν σε 11 υπουργεία

101 άτομα

150 άτομα απασχολήθηκαν σε 6 υπουργεία

151 άτομα

απασχολήθηκαν σε 4 υπουργεία

Και τις ονομασίες των Γενικών Διοικήσεων:

1 άτομο

10 άτομα απασχολήθηκαν σε 11 Γενικές Διοικήσεις

11 άτομα

20 άτομα απασχολήθηκαν σε 4 Γενικές Διοικήσεις

21 άτομα

απασχολήθηκαν σε 1 Γενική Διοίκηση