Υπουργεία, Εισαγωγή

Άνδρες
Οι περισσότεροι άνδρες (246) απασχολήθηκαν στο υπουργείο Εσωτερικών και 24 στη Γενική Διοίκηση Ηπείρου. Οι λιγότεροι άνδρες (από 1) απασχολήθηκαν σε 13 υπουργεία και 6 Γενικές Διοικήσεις.
Ομαδοποιώντας τις ονομασίες των υπουργείων:

1 άνδρας

10 άνδρες απασχολήθηκαν σε 71 υπουργεία

11 άνδρες

25 άνδρες απασχολήθηκαν σε 23 υπουργεία

26 άνδρες

50 άνδρες απασχολήθηκαν σε 9 υπουργεία

51 άνδρες

100 άνδρες απασχολήθηκαν σε 10 υπουργεία

101 άνδρες

150 άνδρες απασχολήθηκαν σε 6 υπουργεία

151 άνδρες

απασχολήθηκαν σε 4 υπουργεία

Στις Γενικές Διοικήσεις απασχολήθηκαν μόνο άνδρες

Γυναίκες
Συνολικά απασχολήθηκαν 33 γυναίκες σε υπουργεία
Οι περισσότερες γυναίκες (18) απασχολήθηκαν στο υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και οι λιγότερες γυναίκες (από 1) απασχολήθηκαν σε 18 υπουργεία.
Αναλυτικά:
Από 1 γυναίκα απασχολήθηκε σε 18 υπουργεία
Από 2 γυναίκες απασχολήθηκαν σε 6 υπουργεία
Από 3 γυναίκες απασχολήθηκαν σε 3 υπουργεία
Από 4 γυναίκες απασχολήθηκαν σε 2 υπουργεία
Από 5 γυναίκες απασχολήθηκαν σε 2 υπουργεία
7 γυναίκες απασχολήθηκαν σε 1 υπουργείο
8 γυναίκες απασχολήθηκαν σε 1 υπουργείο

Παράλληλες κυβερνήσεις
Στις παράλληλες κυβερνήσεις απασχολήθηκαν μόνο άντρες. Οι περισσότεροι (10) απασχολήθηκαν στα υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας και οι λιγότεροι (από 1) απασχολήθηκαν σε 12 υπουργεία. Στις Γενικές Διοικήσεις Κρήτης και Μακεδονίας απασχολήθηκαν από 2 άνδρες.
Αναλυτικά:
Από 1 άνδρας απασχολήθηκε σε 12 υπουργεία
Από 2 άνδρες απασχολήθηκαν σε 4 υπουργεία
Από 3 άνδρες απασχολήθηκαν σε 4 υπουργεία
Από 4 άνδρες απασχολήθηκαν σε 3 υπουργεία
Από 5 άνδρες απασχολήθηκαν σε 2 υπουργεία
7 άνδρες απασχολήθηκαν σε 1 υπουργείο
Από 8 άνδρες απασχολήθηκαν σε 3 υπουργεία
Από 9 άνδρες απασχολήθηκαν σε 2 υπουργεία
Από 10 άνδρες απασχολήθηκαν σε 2 υπουργεία

ΝΟΜΟΙ
Καταγράφονται οι σημαντικότεροι Νόμοι που αφορούν στην ίδρυση και οργάνωση των υπουργείων και γενικών διοικήσεων.

ΝΟΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διάταγμα /03.04.1833 (ΦΕΚ 13/10.04.1833) ● Περί σχηματισμού των Γραμματειών● Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί του Βασιλικού Οίκου & των Εξωτερικών Γραμματείας της Επικρατείας
Διάταγμα /03.04.1833 (ΦΕΚ 14/13.04.1833) ● Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί Δικαιοσύνης Γραμματείας της Επικρατείας● Περί σχηματισμού και της επί των Οικονομικών Γραμματείας● Περί σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Στρατιωτικών Γραμματείας

● Περί σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Εσωτερικών Γραμματείας

Διάταγμα /03.04.1833 ● Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος επί των Εκκλησιαστικών & της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματεία της Επικρατείας
Διάταγμα /03.04.1833 (ΦΕΚ 15/19.04.1833) ● Περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας
Νόμος ΛΓ’/1844 (ΦΕΚ 14/07.06.1846) ● Περί διοργανισμού των Υπουργείων
Διάταγμα 4/11.10.1862 (ΦΕΚ 1/15.10.1862) ● Μετονομασία του υπουργείου Βασιλικού Οίκου και Εξωτερικών σε υπουργείο Εξωτερικών ● Ιδρύονται το υπουργείο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και το υπουργείο Εκκλησιαστικών
Νόμος ΓΨΚΔ’/1910 (ΦΕΚ 159/04.05.1910) ● Περί συστάσεως Υπουργείου Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Νόμος 3798/1911 ● Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου ΓΨΚΔ’ (υπ’ αριθ. 3724)
Νόμος ΔΡΛΔ/1913 (ΦΕΚ 41/02.03.1913) ● Περί διοικήσεως των στρατιωτικώς κατεχομένων χωρών
Νόμος 276/1914 (ΦΕΚ 156/11.06.1914) ● Περί ιδρύσεως Υπουργείου Συγκοινωνίας
Β.Δ. /16.03.1915 ● Καταργούνται οι γενικές διοικήσεις Κρήτης, Νήσων Αιγαίου Πελάγους, Ηπείρου, Μακεδονίας και Σάμου
Ν.Δ. /11.02.1917 ● Ιδρύεται το υπουργείο Επισιτισμού & Αυτάρκειας