Υπουργεία, Εισαγωγή

Το 1982 η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου ίδρυσε τέσσερα νέα υπουργεία (Εθνικής Οικονομίας, Ενέργειας Φυσικών Πόρων, Έρευνας Τεχνολογίας, Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και κατέταξε τα υπουργεία ως εξής:

1

Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως

2

Υπουργείο Εξωτερικών

3

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

4

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

5

Υπουργείο Εσωτερικών

6

Υπουργείο Δημοσίων Έργων

7

Υπουργείο Δικαιοσύνης

8

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

9

Υπουργείο Οικονομικών

10

Υπουργείο Γεωργίας

11

Υπουργείο Πολιτισμού & Επιστημών

12

Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού & Περιβάλλοντος

13

Υπουργείο Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

14

Υπουργείο Έρευνας & Τεχνολογίας

15

Υπουργείο Εμπορίου

16

Υπουργείο Εργασίας

17

Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας

18

Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

19

Υπουργείο Συγκοινωνιών

20

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

21

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

22

Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας

Το 1985 η νέα κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου ίδρυσε ένα νέο υπουργείο (Αιγαίου) και ενοποίησε υπουργεία με συναφείς αρμοδιότητες για να περιορίσει τον αριθμό τους. Έκανε και νέα κατάταξη ως εξής:

1

Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης

2

Υπουργείο Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης

3

Υπουργείο Εξωτερικών

4

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

5

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

6

Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

7

Υπουργείο Δικαιοσύνης

8

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

9

Υπουργείο Πολιτισμού

10

Υπουργείο Οικονομικών

11

Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας

12

Υπουργείο Αιγαίου

13

Υπουργείο Γεωργίας

14

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

15

Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας

16

Υπουργείο Εμπορίου

17

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

18

Υπουργείο Εμπορικής ναυτιλίας