Υπουργεία, Εισαγωγή

Το 1990 η κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη εισήγαγε το θεσμό του υπουργού Επικρατείας στη θέση του υπουργού Άνευ Χαρτοφυλακίου.
Η κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου του 1993 ίδρυσε τρία νέα υπουργεία (Τύπου & ΜΜΕ, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων).
Το 1996 η κυβέρνηση Κων. Σημίτη ίδρυσε το υπουργείο Ανάπτυξης συγχωνεύοντας το υπουργείο Βιομηχανίας, το υπουργείο Εμπορίου και το υπουργείο Τουρισμού. Η νέα σειρά των υπουργείων είναι η εξής:

1

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

2

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

3

Υπουργείο Εξωτερικών

4

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

5

Υπουργείο Οικονομικών

6

Υπουργείο Ανάπτυξης

7

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

8

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

9

Υπουργείο Γεωργίας

10

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

11

Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας

12

Υπουργείο Δικαιοσύνης

13

Υπουργείο Πολιτισμού

14

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

15

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

16

Υπουργείο Μακεδονίας – Τάξης

17

Υπουργείο Αιγαίου

18

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

19

Υπουργείο Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β] (07.10.2009 – 10.11.2011) προχώρησε σε (επαναστατική) αλλαγή των ονομασιών όλων σχεδόν των υπουργείων με τις ανάλογες αλλαγές στις αρμοδιότητές τους και την κατάταξη. Αλλά και κατά τους δύο ανασχηματισμούς, στους οποίους προχώρησε, υπήρξαν αλλαγές:

Α.Σ.

Α’

Β’

1

1

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2

Υπουργείο Εσωτερικών

2

2

3

Υπουργείο Οικονομικών

3

3

4

Υπουργείο Εξωτερικών

4

4

5

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

5

6

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

5

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

6

Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας

6

7

7

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

7

8

8

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

8

9

9

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

9

10

10

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

10

11

11

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

11

12

12

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

12

13

13

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

13

14

14

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

14

15

14

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

15

16

16

Υπουργός Επικρατείας παρά τω πρωθυπουργώ: