Υπουργεία, Εισαγωγή

(Α.Σ.= κατάταξη στην αρχική σύνθεση, Α’-= κατάταξη στον πρώτος ανασχηματισμός, Β’= κατάταξη στο δεύτερος ανασχηματισμός)
Το εγχείρημα του Γ. Παπανδρέου [β] δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία και η κυβέρνηση Αντ. Σαμαρά (2012) δημιούργησε νέα υπουργεία με συγχωνεύσεις, διαχωρισμούς και νέα κατάταξη:

1

Υπουργείο Εξωτερικών

2

Υπουργείο Οικονομικών

3

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

4

Υπουργείο Εσωτερικών

5

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

6

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

7

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

8

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

9

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

10

Υπουργείο Υγείας

11

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

12

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

13

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

14

Υπουργείο Τουρισμού

15

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

16

Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης

17

Υπουργός Επικρατείας

18

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό

Αναλυτικά η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ είναι η ακόλουθη:

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΓΕΓΟΝΟΣ

10.04.1833 Σπ. Τρικούπη ● Ιδρύονται η Γραμματεία Επικρατείας επί του Βασιλικού Οίκου & των Εξωτερικών, η Γραμματεία Επικρατείας επί της Δικαιοσύνης και η Γραμματεία Επικρατείας επί των Εκκλησιαστικών & της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
13.04.1833 Σπ. Τρικούπη ● Ιδρύονται η Γραμματεία Επικρατείας επί των Στρατιωτικών και η Γραμματεία Επικρατείας επί των Οικονομικών
19.04.1833 Σπ. Τρικούπη ● Ιδρύεται η Γραμματεία Επικρατείας επί των Ναυτικών
24.06.1841 Όθωνα των Βίττελσμπαχ ● Διορίζεται ο πρώτος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου
02.09.1843 Όθωνα των Βίττελσμπαχ ● Παύουν οι διορισμοί Αναπληρωτών Προέδρων του Υπουργικού Συμβουλίου
25.10.1843 Ανδρ. Μεταξά ● Διορίζεται ο πρωτος (άτυπος) υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου (Αλ. Μαυροκορδάτος)
07.06.1846 Ι. Κωλέττη ● Οι Γενικές Γραμματείες μετονομάζονται σε Υπουργεία
11.10.1862 Δημ. Βούλγαρη ● Διορίζονται (άτυποι) Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης (Μπεν. Ρούφος, Κων. Κανάρης)● Το υπουργείο Βασιλικού Οίκου & Εξωτερικών μετονομάζεται σε υπουργείο Εξωτερικών● Το υπουργείο Εκκλησιαστικών & Δημοσίας Εκπαιδεύσεως χωρίζεται σε υπουργείο Εκκλησιαστικών και σε υπουργείο Δημοσίας Εκπαιδεύσεως