Υπουργεία, εισαγωγή

Οι Βαυαροί νομικοί, που συνόδεύαν τον βασιλιά Όθωνα, οργάνωσαν την εκτελεστική εξουσία. Τα υπουργεία, τότε, ονομάζονταν Γραμματείαι και οι υπουργοί Γραμματείς της Επικρατείας. Η ονομασία αυτή διατηρήθηκε μέχρι την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1943 και με το Σύνταγμα του 1844 καθιερώνεται οι όροι Υπουργείο και Υπουργός.

Το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Σπ. Τρικούπη, διορίστηκε την 25 Ιανουαρίου 1833. Ήταν επταμελές και μπορεί να θεωρηθεί άτυπο. Την 3 Απριλίου 1833, εκδίδεται το Διάταγμα «Περί σχηματισμού των Γραμματειών», που δημοσιεύται στην δίγλωση (ελληνικά και γερμανικά), τότε, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [ΦΕΚ 13/10. 04.1833] και προβλέπει μεταξύ άλλων:
«Θέλουν υπάρχει επτά Γραμματείαι:

α. Η επί του Βασιλικού Οίκου και επί των Εξωτερικών,
β. Η επί της Δικαιοσύνης,
γ. Η επί των Εσωτερικών,
δ. Η επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως,
ε. Η επί των Οικονομικών,
στ. Η επί των Στρατιωτικών,
ζ. Η επί των Ναυτικών.

Πάσης Γραμματείας προϊσταται είς Γραμματεύς Επικρατείας» και συμπληρώνει στο επόμενο άρθρο, ότι μπορεί κάποιος «να διευθύνη συγχρόνως και πλειοτέρας Γραμματείας».

Στην ιστορική τους διαδρομή τα επτά αυτά πρώτα υπουργεία (ή Γραμματείες) αυξήθηκαν. Η αύξηση του αριθμού τους υπαγορεύτηκε πολλές φορές από τις ανάγκες της διοίκησης. Παρατηρούνται ακόμη διαχωρισμοί αρμοδιοτήτων και δημιουργία νέων υπουργείων, συγχωνεύσεις αρμοδιοτήτων και πάλι διαχωρισμοί και μετονομασίες υπουργείων με καινούργιες αρμοδιότητες.

Δημιουργούνται επίσης κατά καιρούς Γενικές Διοικήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Υπουργεία, Γραμματείες και Γενικές Διοικήσεις εμφανίζονται και σε παράλληλες κυβερνήσεις που, σε ανώμαλες πολιτικά περιόδους, εμφανίστηκαν στη χώρα.

Για τα Υπουργεία καταγράφονται 131 ονομασίες.

98 ονομασίες υπουργείων εμφανίζονται μόνο σε επίσημες κυβερνήσεις. Οι εξής:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αεροπορίας, Αιγαίου, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Αναπληρωτές Πρόεδροι Υπουργικού Συμβουλίου, Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Ανασυγκροτήσεως, Ανοικοδομήσεως, Ανοικοδομήσεως και Οικισμού, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Απασχολήσεως/ης, Βασιλικού Οίκου και Εξωτερικών, Βιομηχανίας, Βιομηχανίας και Ενέργειας, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας, Βοηθοί Πρωθυπουργού,

Βορείου/ας Ελλάδος/ας, Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων, Γεωργίας Εμπορίου και Βιομηχανίας, Δημοσίας Τέξεως/ης, Δημοσίου Θησαυρού, Δημοσίων Έργων, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εκκλησιαστικών, Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εμπορίου, Ενέργειας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Εννόμου Τάξεως, Επικρατείας, Επικρατείας παρά τω Πρωθυπουργώ,

Επισιτισμού και Αυτάρκειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Έρευνας και Τεχνολογίας, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εφοδιασμού και Διανομών, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Θαλασσίων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, Θρησκευμάτων και Παιδείας, Κοινωνικής Προνοίας και Αντιλήψεως, Κοινωνικής Προνοίας και Υγιεινής, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικών Υπηρεσιών,

Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως, Κυβερνητικής Πολιτικής, Μακεδονίας – Θράκης, Μεταφορών, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Ναυτικών, Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, Οικισμού, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως, Οικονομίας και Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρά τω Πρωθυπουργώ, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Περιβάλλοντος Οικισμού και Δημοσίων Έργων,

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Περιθάλψεως, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτικού Συντονισμού παρά τω Πρωθυπουργώ, Πολιτισμού, Πολιτισμού και Επιστημών, Πολιτισμού και Τουρισμού, Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής, Προεδρίας Κυβερνήσεως, Προνοίας και Αντιλήψεως, Προνοίας και Κρατικής Αντιλήψεως,

Προστασίας του Πολίτη, Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, Συντονισμού, Συντονισμού και Προγραμματισμού, Ταχυδρομείων Τηλεγράφων Τηλεφώνων, Τουρισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Τύπου και Διαφωτίσεως, Τύπου και Πληροφοριών, Τύπου και Τουρισμού, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Πρόνοιας, Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγιεινής και Εθνικής Προνοίας, Υγιεινής και Κοινωνικής Προνοίας, Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Υπουργικού Συμβουλίου, Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

22 ονομασίες υπουργείων εμφανίζονται σε επίσημες και σε παράλληλες κυβερνήσεις. Οι εξής: Άνευ Χαρτοφυλακίου, Αντιπρόεδροι Κυβερνήσεων, Γεωργίας, Δημοσίου Εκπαιδεύσεως, Δικαιοσύνης, Εθνικής Αμύνης/ας, Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Προνοίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Εξωτερικών, Επισιτισμού, Εργασίας, Εσωτερικών, Κοινωνικής Προνοίας, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προνοίας, Σιδηροδρόμων και Αυτοκινήτων, Στρατιωτικών, Συγκοινωνίας/ων, Συνεταιρισμών, Υγιεινής.