Υπουργεία, εισαγωγή

Υπουργείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 22.04.1967 (κυβέρνηση Κων. Κόλλια) μέχρι 12.12.1967 (κυβέρνηση Κων. Κόλλια)

Υπουργείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 29.06.1970 (κυβέρνηση Γ. Παπαδοπούλου) μέχρι 04.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 26.08.1971 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου) μέχρι 04.06.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
Ως υφυπουργείο από 05.02.1987 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 16.03.1989 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργοί ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 26.08.1971 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου) μέχρι 30.07.1972 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)

Υφυπουργείο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 26.08.1971 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου) μέχρι 07.10.1973 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)

Υπουργείο ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 26.08.1971 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου) μέχρι 07.10.1973 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)

Υφυπουργείο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 26.08.1971 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου) μέχρι 07.10.1973 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)

Υπουργείο ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ / ΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 08.10.1973 (κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 27.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])

Υπουργείο ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 08.10.1973 (κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 24.11.1973 (κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη)

Υπουργείο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 08.10.1973 (κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 27.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])
Από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 08.10.1973 (κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη) μέχρι 27.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])

Υπουργείο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.11.1973 (κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου) μέχρι 23.07.1974 (κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσό-πουλου)
Από 21.11.1974 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 04.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 14.03.1980 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 05.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 05.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 05.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 05.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
Από 15.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 09.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)

Υπουργείο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 05.06.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])