Υπουργεία, εισαγωγή

Υπουργείο ΑΙΓΑΙΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 09.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)

Υπουργείο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 01.07.1989 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 24.04.1986 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 06. 10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 14.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 05.02.1987 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 31.01.1996 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)

Υπουργείο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 18.11.1988 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 16.03.1989 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 17.03.1989 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 03.09.1991 (κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη)
Από 22.11.1993 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 31.01.1996 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)
Από 10.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι 15.02.2006 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 02.07.1989 (κυβέρνηση Τζ. Τζαννετάκη) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργοί ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 11.04.1990 (κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη) μέχρι 21.01.1996 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
Από 30.10.1998 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΤΥΠΟΥ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 08.07.1994 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 09.04.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)

Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 15.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 09.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)

Υπουργείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 15.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 19.09.2007 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 01.02.1996 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 13.04.2000 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη) μέχρι 09.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)

Υπουργείο ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 10.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)