Υπουργεία, εισαγωγή

Υπουργείο ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 10.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι 19.09.2007 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 10.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 10.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 10.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

Υπουργείο ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 20.09.2007 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 20.09.2007 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

Υπουργοί ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

Υπουργείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι 16.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β])

Υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι 06.10.2010 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β])

Υπουργείο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

Υπουργείο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

Υπουργείο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

Υπουργείο ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

Υπουργείο ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2010 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι 16.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β])

Υπουργείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.10.2010 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι 16.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β])

Υπουργείο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 17.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

Υπουργείο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 17.06.2011 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)