Υπουργεία, εισαγωγή

11 ονομασίες υπουργείων εμφανίζονται μόνο σε παράλληλες κυβερνήσεις. Οι εξής: Αγορανομίας, Δημοσίας Ασφαλείας, Δημοσίων Κτημάτων και Εσωτερικού Αποικισμού, Εθνικών Μειονοτήτων, Λαϊκής Επιμόρφωσης, Παιδείας, Παρά τω Προέδρω της Κυβερνήσεως, Περιθάλψεως Οικογενειών Επιστράτων και Προσφύγων, Πολεμικού Εφοδιασμού, Προμηθείας και Κατανομής Τροφίμων, Υγείας.

Για τις Γενικές Διοικήσεις καταγράφονται 15 ονομασίες.
13 ονομασίες Γενικών Διοικήσεων εμφανίζονται μόνο σε επίσημες κυβερνήσεις. Οι εξής: Ανατολικής Μακεδονίας, Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Νήσων Αιγαίου Πελάγους, Νήσων Αρχιπελάγους, Νήσων Ιονίου Πελάγους, Πρωτευούσης, Γενικός Διοικητικός Επίτροπος Νήσων Αιγαίου, Γενικός Διοικητικός Επίτροπος Σάμου.

2 ονομασίες Γενικών Διοικήσεων εμφανίζονται σε επίσημες και σε παράλληλες κυβερνήσεις. Οι εξής: Κρήτης, Μακεδονίας.

Ακολουθούν, κατά χρονολογική σειρά, οι ονομασίες Υπουργείων και Γενικών Διοικήσεων με τις περιόδους για τις οποίες ίσχυσαν.

Υπουργείο ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 10.10.1862 (κυβέρνηση Ι. Κολοκοτρώνη)

Υπουργείο ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλ-λη)
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 10.10.1862 (κυβέρνηση Ι. Κολοκοτρώνη)
Από 08.02.1863 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη) μέχρι 12.02.1863 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη)
Από 27.03.1863 (κυβέρνηση Διομ. Κυριακού) μέχρι 24.04.1926 (δικτατορική κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου)

Υπουργείο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 25.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου εκτός Ελλάδας)
Από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 14.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
Από 20.09.2007 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΝΑΥΤΙΚΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 13.04.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Ως υφυπουργείο από 04.12.1952 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου) μέχρι 14.12.1954 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου)

Υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 12.04.2000 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.01.1833 (κυβέρνηση Σπ. Τρικούπη) μέχρι 13.04.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Ως υφυπουργείο από 04.12.1952 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου) μέχρι 14.12.1954 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)