Υπουργεία, εισαγωγή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 24.06.1841 (κυβέρνηση βασιλιά Όθωνα) μέχρι 02.09.1843 (κυβέρνηση βασιλιά Όθωνα)

Υπουργοί ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.10.1843 (κυβέρνηση Ανδρ. Μεταξά) μέχρι 29.03.1844 (κυβέρνηση Κων. Κανάρη)
Από 13.12.1918 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 27.08.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη)
Από 02.03.1935 (κυβέρνηση Παν. Τσαλδάρη) μέχρι 31.05.1935 (κυβέρνηση Παν. Τσαλδάρη)
Από 24.05.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] εκτός Ελλάδας) μέχρι 07.04.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα)

Από 26.11.1945 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 16.02.1947 (κυβέρνηση (Δημ. Μάξιμου)
Από 07.09.1947 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 05.01.1950 (κυβέρνηση Αλ. Διομήδη)
Από 23.03.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 23.04.1952 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα)
Από 19.11.1952 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου) μέχρι 05.10.1955 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου)
Από 29.02.1956 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 04.03.1958 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])

Από 08.11.1963 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 21.12.1966 (κυβέρνηση Στ. Στεφανόπουλου)
Από 20.06.1968 (δικτατορική κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου) μέχρι 30.07.1972 (δικτατορική κυβέρνη-ση Γ. Παπαδόπουλου)
Από 03.12.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου) μέχρι 23.07.1974 (δικτατορική κυ-βέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου)
Από 28.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 04.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
Από 17.01.1984 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 01.07.1984 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
Από 05.02.1987 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 11.10.1989 (κυβέρνηση Τζ. Τζαννετάκη)

♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)
Από 29.05.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 11.10.1862 -άτυπα- (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη) μέχρι 08.02.1863 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη)
Από 06.07.1929 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 03.11.1932 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)
Από 05.04.1935 (κυβέρνηση Παν. Τσαλδάρη) μέχρι 21.01.1937 (δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά)
Από 20.04.1941 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού) μέχρι 19.01.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού εκτός Ελλάδας)
Από 24.05.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] εκτός Ελλάδας) μέχρι 29.08.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α] εκτός Ελλάδας)
Από 02.06.1945 (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη) μέχρι 16.10.1945 (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη)
Από 22.11.1945 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 10.03.1946 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη)
Από 24.01.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου) μέχρι 05.01.1950 (κυβέρνηση Αλ. Διομήδη)
Από 23.03.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 05.10.1955 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου)
Από 29.02.1956 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 17.07.1957 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])

Από 05.01.1959 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 18.06.1963 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])
Από 08.11.1963 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 30.12.1963 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α])
Από 05.06.1964 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 14.07.1965 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α])
Από 17.09.1965 (κυβέρνηση Στ. Στεφανόπουλου) μέχρι 21.12.1966 (κυβέρνηση Στ. Στεφανόπουλου)
Από 21.04.1967 (δικτατορική κυβέρνηση Κων. Κόλλια) μέχρι 24.11.1973 (δικτατορική κυβέρνηση Σπ. Μαρκεζίνη)
Από 24.07.1974 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 16.10.1974 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])
Από 28.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 20.10.1981 (κυβέρνηση Γ. Ράλλη)
Από 26.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 17.11.1988 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
Από 11.04.1990 (κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη) μέχρι 12.10.1993 (κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη)
Από 07.10.2009 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [β]) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)

♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 05.05.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 01.12.1942 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσο-λάκογλου)
Από 01.03.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη) μέχρι 02.09.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)
Από 18.04.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)