Υπουργεία, εισαγωγή

Υπουργείο ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 11.10.1862 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη) μέχρι 07.02.1863 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)

Υπουργείο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
Από 11.10.1862 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη) μέχρι 07.02.1863 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη)

Υπουργείο ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 11.10.1862 (κυβέρνηση Δημ. Βούλγαρη) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (παράλληλη κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 13.02.1863 (προσωρινή κυβέρνηση Ζαφ.-Ζην. Βάλβη) μέχρι 26.03.1863 (προσωρινή κυβέρνηση Ζαφ.-Ζην. Βάλβη)
Από 04.08.1936 (δικτατορική κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 01.06.1941 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)
Από 14.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 25.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Από 08.06.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 06.05.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη)
Από 11.10.1952 (κυβέρνηση Δημ. Κιουσόπουλου) μέχρι 06.10.2009 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])

Υπουργείο ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 01.01.1911 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 30.05.1912 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)
Από 12.01.1926 (κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου) μέχρι 05.09.1926 (κυβέρνηση Γ. Κονδύλη)

Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 31.05.1912 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 12.01.1926 (κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου)
Από 06.09.1926 (κυβέρνηση Γ. Κονδύλη) μέχρι 13.04.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)
Από 02.09.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Από 26.08.1971 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου) μέχρι 07.10.1973 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)
Από 05.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 12.04.2000 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 22.03.1942 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου)
Από 02.12.1942 (κατοχική κυβέρνηση Κων. Λογοθετόπουλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Γενική Διοίκηση ΚΡΗΤΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 11.10.1912 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 24.02.1915 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)
Από 09.05.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη) μέχρι 27.08.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη)
Από 10.03.1928 (κυβέρνηση Αλ. Ζαΐμη) μέχρι 20.04.1941 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)
Από 25.01.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 24.05.1945 (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη)
Από 26.11.1945 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 16.02.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από ( ; ) (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 10.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)

Γενική Διοίκηση ΗΠΕΙΡΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 08.03.1913 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 24.02.1915 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)
Από 09.05.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη) μέχρι 27.08.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη)
Από 14.02.1929 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 04.04.1938 (κυβέρνηση Ι. Μεταξά)
Από 17.03.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 31.10.1945 (κυβέρνηση Αρχιεπ. Δαμασκηνού)
Από 27.12.1945 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 23.01.1947 (κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη)
Από 26.11.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 29.06.1949 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη)

Γενική Διοίκηση ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 24.09.1913 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 24.02.1915 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)
Από 01.07.1917 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 12.06.1918 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)
Από 04.07.1928 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 17.04.1941 (κυβέρνηση Αλ. Κορυζή)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 01.05.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 01.12.1942 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου)