Υπουργεία, εισαγωγή

Γενικός Διοικητικός Επίτροπος ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 29.12.1912 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 08.11.1913 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)

Γενικός Διοικητικός Επίτροπος ΣΑΜΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 04.06.1914 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 24.02.1915 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)

Υπουργείο ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 19.06.1914 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 17.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α])
Από 28.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 25.08.1971 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)
Από 10.09.1976 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
Από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)
Υπουργείο ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)

Υπουργείο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.09.1916 μέχρι 13.06.1917 (κυβέρνηση «Εθνικής Αμύνης»)

Υπουργείο ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 11.02.1917 (κυβέρνηση Σπ. Λάμπρου) μέχρι 20.04.1917 (κυβέρνηση Σπ. Λάμπρου)
Από 22.01.1918 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 03.11.1920 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)
Από 26.03.1921 (κυβέρνηση Δημ. Γούναρη) μέχρι 10.01.1924 (κυβέρνηση Στυλ. Γονατά)
Από 08.06.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 01.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α])
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 14.05.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 21.04.1917 (κυβέρνηση Αλ. Ζαΐμη) μέχρι 25.03.1921 (κυβέρνηση Νικ. Καλογερόπουλου)
Υπουργείο ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 14.06.1917 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 09.01.1919 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)

Υπουργείο ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 14.06.1917 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 12.04.1918 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)
Από 04.11.1920 (κυβέρνηση Δημ. Ράλλη) μέχρι 02.05.1922 (κυβέρνηση Δημ. Γούναρη)

Υπουργείο ΓΕΩΡΓΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 09.01.1919 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 13.04.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)
Από 02.09.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 09.03.2004 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 23.03.1942 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου)
Από 02.12.1942 (κατοχική κυβέρνηση Κων. Λογοθετόπουλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 09.05.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη) μέχρι 13.11.1922 (κυβέρνηση Σωτ. Κροκιδά)

Υπουργείο ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 09.05.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη) μέχρι 10.01.1924 (κυβέρνηση Στυλ. Γονατά)
Από 07.03.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 10.08.1945 (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη)
Από 06.01.1950 (κυβέρνηση Ι. Θεοτόκη) μέχρι 12.09.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)

Γενική Διοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 09.05.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη) μέχρι 27.08.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη)
Γενική Διοίκηση ΘΡΑΚΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 09.05.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη) μέχρι 27.08.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη)
Από 13.07.1928 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 17.04.1941 (κυβέρνηση Αλ. Κορυζή)
Από 07.03.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 16.02.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου)
Από 26.11.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 29.06.1949 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη)