Υπουργεία, εισαγωγή

Υπουργείο ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 20.05.1922 (κυβέρνηση Π. Πρωτοπαπαδάκη) μέχρι 10.01.1924 (κυβέρνηση Στυλ. Γονατά)
Από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)

Υπουργείο ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 11.01.1924 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 12.01.1926 (κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου)
Από 30.08.1926 (κυβέρνηση Γ. Κονδύλη) μέχρι 06.06.1929 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)

Υπουργείο ΕΝΝΟΜΟΥ ΤΑΞΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 31.03.1924 (κυβέρνηση Αλ. Παπαναστασίου) μέχρι 06.10.1924 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη)

Υφυπουργοί ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 18.01.1926 (κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου) μέχρι 18.07.1926 (κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου)

Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.04.1926 (κυβέρνηση Θ. Πάγκαλου) μέχρι 29.11.1935 (κυβέρνηση Γ. Κονδύλη)
Από 27.10.1951 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 10.10.1952 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)

Υπουργείο ΥΓΙΕΙΝΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.08.1928 ως υφυπουργείο (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 15.01.1933 ως υπουργείο (κυβέρνηση Παν. Τσαλδάρη)
Από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 05.01.1950 (κυβέρνηση Αλ. Διομήδη)
Από 21.08.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Από 16.10.1964 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 20.04.1967 (κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 23.12.1947 μέχρι 30.01.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργοί / Υφυπουργοί ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Υφυπουργοί από 23.11.1928 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 03.11.1932 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου)
Υφυπουργοί από 10.03.1933 (κυβέρνηση Παν. Τσαλδάρη) μέχρι 16.10.1945 (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη)
Υφυπουργοί από 05.11.1945 (κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου) μέχρι 06.05.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη)
Υφυπουργοί από 20.01.1949 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 05.01.1950 (κυβέρνηση Αλ. Διομήδη)
Υφυπουργοί από 24.03.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 09.04.1952 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα)
Υφυπουργοί από 29.06.1970 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου) μέχρι 31.12.1974 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])
Υπουργοί από 05.10.1984 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
Υφυπουργοί από 01.10.1990 (κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη) μέχρι 14.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
Υφυπουργοί από 25.09.1996 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη) μέχρι 12.04.2000 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)

Υπουργείο ΠΡΟΝΟΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.06.1929 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 04.06.1932 (κυβέρνηση Αλ. Παπαναστασίου)
Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 23.12.1929 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 13.04.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Από 04.12.1952 ως υφυπουργείο (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου) μέχρι 14.12.1954 ως υφυπουργείο (κυβέρνηση (Αλ. Παπάγου)

Υπουργείο ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 27.12.1930 ως υφυπουργείο (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 15.01.1933 ως υπουργείο (κυβέρνηση Παν. Τσαλδάρη)

Υπουργείο ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 16.01.1933 (κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου) μέχρι 29.01.1941 (κυβέρνηση Ι. Μεταξά)