Υπουργεία, εισαγωγή

Υπουργείο ΕΡΓΑΣΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 16.10.1935 (κυβέρνηση Γ. Κονδύλη) μέχρι 18.01.1936 (κυβέρνηση Κων. Δεμερτζή)
Από 30.01.1941 ως υφυπουργείο (κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 25.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Από 02.09.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 25.08.1971 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)
Από 28.11.1977 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 14.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 30.04.1941 ως υφυπουργείο (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)
Από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Γενική Διοίκηση ΝΗΣΩΝ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 16.10.1935 (κυβέρνηση Γ. Κονδύλη) μέχρι 29.11.1935 (κυβέρνηση Γ. Κονδύλη)

Υπουργείο ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 30.11.1935 (κυβέρνηση Κων. Δεμερτζή) μέχρι 29.01.1941 (κυβέρνηση Ι. Μεταξά)
Από 07.05.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 26.10.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)

Υπουργείο ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Ως υφυπουργείο από 04.08.1936 (κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 16.06.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)
Ως υφυπουργείο από 14.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 25.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Από 08.06.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 19.09.2007 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [β])
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 08.05.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)

Υπουργείο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 14.08.1936 (κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 13.04.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)
Από 30.08.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 17.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α])
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 06.04.1943 (κατοχική κυβέρνηση Κων. Λογοθετόπουλου)

Υφυπουργείο ΤΥΠΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 31.08.1936 (κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 24.05.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)

Γενική Διοίκηση ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 31.08.1936 (κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 19.04.1941 (κυβέρνηση Αλ. Κορυζή)

Υφυπουργείο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 04.09.1939 (κυβέρνηση Ι. Μεταξά) μέχρι 13.04.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 30.01.1941 (κυβέρνηση Αλ, Κορυζή) μέχρι 13.04.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)

Γενική Διοίκηση ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 25.04.1941 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού) μέχρι 01.06.1941 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)
Από 12.11.1945 (κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου) μέχρι 10.03.1946 (κυβέρνηση Θεμ, Σοφούλη)
Από 08.05.1946 (κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη) μέχρι 16.02.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου)

Υφυπουργείο ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 13.05.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου)

Υφυπουργείο ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 01.12.1942 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου)

Υφυπουργοί ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 16.04.1942 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 21.03.1943 (κατοχική κυβέρνηση Κων. Λογοθετόπουλου)