Υπουργεία, εισαγωγή

Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ / ΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 04.05.1942 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού) μέχρι 23.03.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)
Από 14.04.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι σήμερα (κυβέρνηση Λ. Παπαδήμου)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)

Υφυπουργείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 19.11.1942 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού) μέχρι 08.03.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)

Υπουργείο ΤΥΠΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Ως υφυπουργείο από 25.05.1943 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού) μέχρι 19.01.1944 (κυβέρνηση Εμμ. Τσουδερού)
Από 08.06.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 17.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α])
Από 11.08.1945 ως υφυπουργείο (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη) μέχρι 03.04.1946 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη)
Ως υφυπουργείο από 27.01.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου) μέχρι 16.02.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου)
Ως υφυπουργείο από 07.09.1947 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 06.05.1948 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη)
Από 15.04.1950 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 20.08.1950 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα)

Υπουργείο ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 14.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 25.04.1944 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Από 08.06.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 17.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α])

Γραμματεία ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 18.04.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)

Υπουργείο ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 08.06.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου[α]) μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α])

Υπουργείο ΤΥΠΟΥ & ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 23.10.1944 ως υφυπουργείο (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 10.08.1945 (κυβέρνηση Π. Βούλγαρη)

Υπουργείο ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 14.12.1954 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου)
Από 17.11.1961 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 25.07.1985 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 05.11.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α])
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 30.04.1941 (κατοχική κυβέρνηση Γ. Τσολάκογλου) μέχρι 17.10.1944 (κατοχική κυβέρνηση Ι. Ράλλη)

Υπουργείο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 23.03.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Από 21.08.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 12.09.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Από 09.11.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)

Υπουργείο ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 23.10.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)

Υπουργείο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 06.11.1944 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 05.01.1950 (κυβέρνηση Αλ. Διομήδη)
Από 21.08.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 28.06.1970 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 10.03.1944 μέχρι 02.09.1944 (κυβέρνηση Π.Ε.Ε.Α.)

Γενική Διοίκηση ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.03.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 16.02.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου)

Γενική Διοίκηση ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.03.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 16.02.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου)
Γενική Διοίκηση ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 07.03.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 16.02.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου)