Υπουργεία, εισαγωγή

Γενική Διοίκηση ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 21.03.1945 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 23.05.1955 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου)

Υπουργείο ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ / ΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 01.11.1945 (κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου) μέχρι 27.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Από 13.11.1964 (κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου [α]) μέχρι 19.09.2007 (κων. Καραμανλή [β])

Γενική Διοίκηση ΝΗΣΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 12.11.1945 (κυβέρνηση Παν. Κανελλόπουλου) μέχρι 03.04.1946 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη)

Υπουργείο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 22.11.1945 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 23.07.1974 (κυβέρνηση Αδ. Ανδρουτσόπουλου)
Από 28.11.1977 (κυβέρνηση (Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 04.07.1982 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υφυπουργείο ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 27.12.1945 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη) μέχρι 03.04.1946 (κυβέρνηση Θεμ. Σοφούλη)

Υπουργείο ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Ως υφυπουργείο από 13.04.1946 (κυβέρνηση Παν. Πουλίτσα) μέχρι 17.04.1946 (κυβέρνηση Παν Πουλίτσα)
Από 15.04.1950 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 20.08.1950 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα)
Από 13.09.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 02.11.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)

Υπουργείο ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ & ΟΙΚΙΣΜΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 18.04.1946 (κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη) μέχρι 02.11.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)
Ως υφυπουργείο από 05.10.1955 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου) μέχρι 28.02.1956 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])

Υπουργείο ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 24.11.1946 (κυβέρνηση Κων. Τσαλδάρη) μέχρι 28.08.1947 (κυβέρνηση Δημ. Μάξιμου)

Υπουργείο ΠΑΙΔΕΙΑΣ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 23.12.1947 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υφυπουργείο ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΥΓΕΙΑΣ
♦ Σε παράλληλες κυβερνήσεις
Από 31.01.1949 μέχρι 29.08.1949 (κυβέρνηση Δ.Σ.Ε.)

Υπουργείο ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 03.11.1950 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 26.10.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου)

Υπουργείο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 28.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 20.11.1974 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])

Υπουργείο ΕΜΠΟΡΙΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 28.01.1951 (κυβέρνηση Σοφ. Βενιζέλου) μέχρι 31.01.1996 (κυβέρνηση Κων. Σημίτη)

Υπουργείο ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 24.04.1952 (κυβέρνηση Νικ. Πλαστήρα) μέχρι 07.10.1973 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)
Από 02.01.1975 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 14.09.1995 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υπουργείο ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 15.12.1954 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου) μέχρι 16.11.1961 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])
Υπουργείο ΒΟΡΕΙΟΥ / ΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / ΑΣ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 24.05.1955 (κυβέρνηση Αλ. Παπάγου) μέχρι 25.08.1971 (κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου)
Από 21.11.1974 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 01.07.1989 (κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου)

Υφυπουργείο ΟΙΚΙΣΜΟΥ
♦ Σε επίσημες κυβερνήσεις
Από 29.02.1956 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 27.02.1958 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])
Από 17.05.1958 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 01.12.1960 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])
Από 04.11.1961 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α]) μέχρι 16.11.1961 (κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α])