Υπουργεία, κυβερνήσεις, ενεργός χρόνος

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΑΡ. ΚΥΒ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡ. ΚΥΒ. ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΧΡ ΜΗ ΗΜ ΧΡ ΜΗ ΗΜ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ  (υφυπουργείο) 1 1
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4 7 8
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 36 19 4 29
ΑΙΓΑΙΟΥ 9 18 7 13
ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 3 6 9
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 2 2 8
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5 13 4 9
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 2 4 23
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ 1 2 24
ΑΝΕΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 41 71 5 25 2 1 1 17
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ  (υφυπουργείο) 1 3 6
ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΣ & ΟΙΚΙΣΜΟΥ 16 9 10 10
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 45 42 3 22 5 4 1 17
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ / ΗΣ 4 4 1 10
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 5 6 26
ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 24 29 5 25
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 25 37 4 4
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 8 3 11
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 7 7 2 16
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 3 11 5
ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 1 11 4
ΒΟΡΕΙΟΥ / ΑΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ / ΑΣ 23 30 8 29
ΓΕΩΡΓΙΑΣ 100 84 9 8 2 3 29
ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 1 1 6 25
ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 4 2 22
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 1 7 1
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 1 3 26 1 8 29
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ / ΗΣ 44 46 6 29
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ 4 6 4
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 47 33 9 15
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ 1 8 29
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 202 170 11 6 8 6 5 14
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2 2 1 3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2 4 23
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ / ΑΣ 47 62 5 15 3 3 5 17