Υπουργεία, Πρόλογος

Την 18 Ιανουαρίου 1833 έφτασε στο Ναύπλιο, πρωτεύουσα τότε του νέου ελληνικού κράτους, ο νεαρός Βαυαρός πρίγκιπας Όθων των Βίττελσμπαχ ως «ελέω Θεού βασιλεύς της Ελλάδος».
Στην πολυάριθμη βαυαρική συνοδεία του υπήρχαν αρκετοί νομομαθείς που ανέλαβαν να οργανώσουν το νεοσύστατο βασίλειο. Έτσι το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο αποτελείτο από επτά υπουργούς σε ισάριθμα υπουργεία.

Από τότε καταγράφονται 206 επίσημες και 8 «παράλληλες» κυβερνήσεις όπου εμφανίζονται 131 ονομασίες υπουργείων και 16 ονομασίες γενικών διοικήσεων. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα επτά αρχικά υπουργεία παρέμειναν αναλλοίωτα και στον αριθμό και στις ονομασίες μέχρι το 1910. Από κει και πέρα άρχισαν να δημιουργούνται νέα υπουργεία, κυρίως με αποσπάσεις αρμοδιοτήτων από τα υπάρχοντα και με συνενώσεις ή διαχωρισμούς υπουργείων. Οι αλλαγές υπαγορεύονταν άλλοτε από την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, άλλοτε από ανάγκες της εποχής και άλλοτε από πολιτικές σκοπιμότητες.

Από τις ονομασίες των υπουργείων και των γενικών διοικήσεων 93 υπουργεία και 14 γενικές διοικήσεις εμφανίζονται μόνο σε επίσημες κυβερνήσεις, 25 υπουργεία και 2 γενικές διοικήσεις εμφανίζονται σε επίσημες και «παράλληλες» κυβερνήσεις ενώ 8 υπουργεία εμφανίζονται μόνο σε «παράλληλες» κυβερνήσεις.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής, που δεν διεκδικεί συγγραφικές δάφνες, καταγράφεται η ιστορική διαδρομή των ονομασιών των υπουργείων και των γενικών διοικήσεων, ορισμένα στατιστικά στοιχεία και οι σπουδαιότεροι Νόμοι που αφορούν την ίδρυση και οργάνωση των υπουργείων και στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η ιστορία του καθενός υπουργείου και καθεμιάς γενικής διοίκησης καθώς και τα πρόσωπα που θήτευσαν σ’ αυτά από οποιαδήποτε κυβερνητική θέση.

Ακολουθούν και δύο πίνακες όπου στον πρώτο καταγράφονται ο αριθμός των κυβερνήσεων που εμφανίζεται κάθε υπουργείο ή γενική διοίκηση και ο συνολικός ενεργός τους χρόνος και στο δεύτερο ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν σ΄ αυτά.

Στα πρωτότυπα κείμενα έχει διατηρηθεί η ορθογραφία και η σύνταξη.