Η Οδύσσεια των Υπουργείων

Η Οδύσσεια των Υπουργείων Στο πρώτο μέρος της εργασίας αυτής, καταγράφεται η ιστορική διαδρομή των ονομασιών των υπουργείων και των γενικών διοικήσεων και οι σπουδαιότεροι Νόμοι που αφορούν την ίδρυση και οργάνωση των υπουργείων. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται αναλυτικά η ιστορία του καθενός υπουργείου και καθεμιάς γενικής διοίκησης καθώς και τα πρόσωπα που θήτευσαν σ’ αυτά από οποιαδήποτε κυβερνητική θέση. Ακολουθούν και δύο πίνακες όπου καταγράφονται ο αριθμός των κυβερνήσεων που εμφανίζεται κάθε υπουργείο, ή γενική διοίκηση και ο συνολικός ενεργός τους χρόνος, ο αριθμός των ατόμων που απασχολήθηκαν…

 
Για να δείτε ένα σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα Σπύρου Δερμιτζάκη πατήστε εδώ.


Στο βιβλίο – κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κεφάλαια: