Υπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ

Υπουργοί ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ

Η αρχή του θεσμού βρίσκεται στο 1928 όταν η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου θέσπισε το Νόμο 3665/ 1928 «Περί ιδρύσεως θέσεως Υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ» (ΦΕΚ 243/22.11.1928). Το μοναδικό άρθρο του Νόμου προέβλεπε: «Παρά τω Πρωθυπουργώ καθίσταται θέσις Υφυπουργού έχοντος βαθμόν και αποδοχάς Υπουργού και αποτελούντος μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου» και για τις αρμοδιότητές του: «Ο Υφυπουργός βοηθεί τον Πρωθυπουργόν εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του και ενεργεί και υπογράφει τη εντολή του».

Μετά τη θέσπιση του Α.Ν. 1671/1951 «Περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων» (ΦΕΚ 33/28. 01.1951) με τον οποίον ιδρύθηκε και το υπουργείο Προεδρίας ο θεσμός του υπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ καταργήθηκε. Κατά την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών (29.06.1970) άρχισαν και πάλι να διορίζονται υφυπουργοί Παρά τω Πρωθυπουργώ και μετά τη θέσπιση του Ν.Δ. 1174/1972 «Περί αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Ν.Δ. 957/1971 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”» (ΦΕΚ 100/30.06.1972), με το οποίο καταργήθηκε ο θεσμός του υπουργού Βοηθού Πρωθυπουργού, ένας απ’ αυτούς αντικαταστούσε τον Πρωθυπουργό στη διεύθυνση του υπουργείου Προγραμματισμού και Κυβερνητικής Πολιτικής.

Η κυβέρνηση Κων. Καραμανλή [α] μετά την επανίδρυση του υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης κατάργησε το θεσμό των Παρά τω Πρωθυπουργώ, για να επανεμφανιστεί αυτός από την κυβέρνηση Ανδρ. Παπανδρέου με τον ειδικό Νόμο 1480/1984 «Περί συστάσεως θέσεως Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ» (ΦΕΚ 151/05.10.1984). Υπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ συναντάμαι και στην παράλληλη κατοχική κυβέρνηση Κων. Λογοθετόπουλου.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Επίσημες κυβερνήσεις: 32
Παράλληλες κυβερνήσεις: 2
ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Σε επίσημες κυβερνήσεις: 31 χρόνια, 28 μέρες.
Σε παράλληλες κυβερνήσεις: 11 μήνες, 6 μέρες.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ
Σε επίσημες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις επίσημες κυβερνήσεις έγιναν 65 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υπουργοί: 7 (άνδρες)
Υφυπουργοί: 41 (40 άνδρες, 1 γυναίκα)
Συνολικά απασχολήθηκαν 48 άτομα (47 άνδρες και 1 γυναίκα).
Σε παράλληλες κυβερνήσεις:
Στη διάρκεια του ενεργού χρόνου του υπουργείου στις παράλληλες κυβερνήσεις έγιναν 2 αλλαγές στην πολιτική του ηγεσία.
Υφυπουργοί: 1 (άνδρας)
Συνολικά απασχολήθηκαν 1 άτομο (άνδρας).

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Αχιλλέας

23.11.1928 – 06.06.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Αχιλλέας

07.06.1929 – 15.12.1929

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Αχιλλέας

16.12.1929 – 25.05.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ Δημήτριος

26.05.1932 – 04.06.1932

Αλ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΚΑΣ Λέων

05.06.1932 – 03.11.1932

Ελ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΑΓΙΑΣ Βασίλειος

10.03.1933 – 04.04.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Κωνσταντίνος

05.04.1935 – 18.07.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Αριστ.

19.07.1935 – 24.09.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΝΤΟΣ Δημήτριος

25.09.1935 – 09.10.1935

Παν. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ Σταμάτης

10.10.1935 – 29.11.1935

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

30.11.1935 – 12.04.1936

Κων. ΔΕΜΕΡΤΖΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

13.04.1936 – 03.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

04.08.1936 – 05.08.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ Αλέξανδρος

06.08.1936 – 25.12.1936

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ Κοσμάς

26.12.1936 – 29.01.1941

Ι. ΜΕΤΑΞΑ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ Κοσμάς

30.01.1941 – 19.04.1941

Αλ. ΚΟΡΥΖΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Λεωνίδας

16.04.1942 – 01.12.1942

Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Λεωνίδας

02.12.1942 – 21.03.1943

Κων. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (κατοχ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Λάμπρος

24.05.1944 – 17.10.1944

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α] (εξωτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ Κων.

23.10.1944 – 02.01.1945

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ Μιχαήλ

03.01.1945 – 07.04.1945

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

08.04.1945 – 10.08.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

11.08.1945 – 16.10.1945

Π. ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ Γεώργιος

05.11.1945 – 21.11.1945

Παν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Γεώργιος

26.11.1945 – 13.02.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΥΧΝΟΣ Γεράσιμος

14.02.1946 – 03.04.1946

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ Γεώργιος

18.04.1946 – 01.10.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ Γεώργιος

02.10.1946 – 03.11.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΟΣ Πάνος

04.11.1946 – 23.11.1946

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΡΟΣΟΣ Γεώργιος

24.11.1946 – 23.01.1947

Κων. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ Μιχαήλ

07.09.1947 – 06.05.1948

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ

20.01.1949 – 26.01.1949

Θεμ. ΣΟΦΟΥΛΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Γεώργιος

30.06.1949 – 05.01.1950

Αλ. ΔΙΟΜΗΔΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΘΡΗΣ Εμμανουήλ

24.03.1950 – 14.04.1950

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ] ΚΟΘΡΗΣ Εμμανουήλ

01.02.1951 – 02.08.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ Γ.

03.08.1951 – 26.10.1951

Σοφ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ [ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ] ΙΩΣΗΦ Ανδρέας

27.10.1951 – 09.04.1952

Νικ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διομ.

29.06.1970 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Γεώργιος

29.06.1970 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.-Ι.

29.06.1970 – 25.08.1971

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Βύρων

26.08.1971 – 20.08.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΩΤΑΣ Σπυρίδων

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος

31.07.1972 – 11.10.1972

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠ. [ΠΡΟΓΡ. & ΚΥΒΕΡ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κων.

31.07.1972 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διομ.

11.05.1973 – 07.10.1973

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ Ιωάννης

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Διομήδης

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Σπυρίδων

08.10.1973 – 24.11.1973

Σπ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ (δικτ.)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Κωνσταντίνος (β)

25.11.1973 – 23.07.1974

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Δημήτριος

11.01.1974 – 23.07.1974

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Γεώργιος

30.03.1974 – 23.07.1974

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ (δικτ.)
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΣ Παναγιώτης

24.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (γ)

26.07.1974 – 08.10.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΟΥΤΟΣ Ιωάννης

26.07.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Αγγελος (β)

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ Ν.-Λ.

09.10.1974 – 20.11.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΡΑΛΛΗΣ Γεώργιος (γ)

21.11.1974 – 31.12.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Αχιλλέας

21.11.1974 – 31.12.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΣ Παναγιώτης

21.11.1974 – 31.12.1974

Κων. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ [α]
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

05.10.1984 – 04.06.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ακης

05.06.1985 – 25.07.1985

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ντόρα

01.10.1990 – 07.08.1991

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ Ν.-Λ.

08.08.1991 – 06.08.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Ντόρα

07.08.1992 – 02.12.1992

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Κων.

03.12.1992 – 12.10.1993

Κων. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ Αντώνιος

13.10.1993 – 14.09.1995

Ανδρ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γεώργιος

25.09.1996 – 12.04.2000

Κων. ΣΗΜΙΤΗ